VAM đồng hành hợp tác chiến lược cùng công ty quản lý quỹ Amber

CTCP Đầu tư VAM – đơn vị chủ quản của ứng dụng TOPI và CTCP Quản lý quỹ Amber (AFM) đã chính thức ký kết hợp tác, nhằm mở rộng và nâng cao các giá trị mang đến cho khách hàng sử dụng TOPI. Khởi đầu cho sự đồng hành, hợp tác cùng phát triển …

VAM đồng hành hợp tác chiến lược cùng công ty quản lý quỹ Amber Read More »