Tư vấn đầu tư

Dịch vụ của chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng tối ưu nhu cầu cho khách hàng

Tư vấn đầu tư là gì?

Căn cứ vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận. Chúng tôi làm việc với mỗi khách hàng để cùng xây dựng và thống nhất một Chính sách đầu tư (Investment Policy Statement – IPS) nhằm xác định những mục tiêu đầu tư phù hợp với thời gian đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Amber Capital sẽ tư vấn cho khách hàng

Các quy định, chính sách và vận hành của thị trường chứng khoán; chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm:
- Lập và phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;
- Tư vấn quản lý danh mục đầu tư
- Tư vấn chính sách quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư
- Thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;
- Lập các báo cáo đầu tư chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng cần cung cấp

Thông tin về khả năng tài chính
tài sản, thu nhập

Mục tiêu đầu tư, loại hình đầu tư
khẩu vị rủi ro

Kinh nghiệm, hiểu biết
về đầu tư và tài sản đầu tư

Các thông tin khác
(nếu cần)

NHẬN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Amber Capital cung cấp sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng
mọi nhu cầu của nhiều tệp khách hàng