Quản lý quỹ đầu tư

Dịch vụ của chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng tối ưu nhu cầu cho khách hàng

Quản lý quỹ đầu tư là gì?

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Theo đó, nhà đầu tư ủy thác vốn cho Amber Capital thực hiện việc thành lập quỹ đầu tư chứng khoán và trực tiếp quản lý, điều hành quỹ này vào mục đích đầu tư trên thị trường chứng khoán, cũng như đầu tư vào các tài sản khác vì quyền lợi của nhà đầu tư.

NHẬN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Amber Capital cung cấp sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng
mọi nhu cầu của nhiều tệp khách hàng