Bài viết

Tổng hợp các điểm tin thị trường, tin tức nội bộ.

ĐẦU TƯ AN TÂM, GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

🔎🔎🔎 Sau một loạt thông tin không tốt về thị trường trái phiếu điển hình là các sự kiện liên quan đến Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, đặc biệt gần đây là SCB, … niềm tin của nhà đầu tư đi xuống, tạo nên làn sóng rút tiền ở các quỹ trái phiếu lớn như TCBF, SSIBF, DCBF, …
📊📊📊 Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư một phần xuất phát từ việc không nắm rõ được danh mục và tiêu chí đầu tư của Quỹ. Đối với ASBF, trên 90% danh mục là chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi của các Tổ chức tín dụng Top 10 vốn hóa thị trường.
👉👉👉 Ngoài ra, các tiêu chí lựa chọn đầu tư cũng luôn được công khai minh bạch:
✔️ Công ty Quản lý quỹ sẽ đưa ra phương pháp lựa chọn đầu tư phù hợp dựa trên nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách của nhà nước và xu hướng lãi suất. Thực hiện phân bổ tài sản hợp lý nhằm đạt được mục tiêu Quỹ.
✔️ Đối với Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, tập trung vào quản lý kỳ hạn, lựa chọn trái phiếu dựa trên nhận định về xu hướng lãi suất, tính thanh khoản của các kỳ hạn khác nhau.
✔️ Đối với trái phiếu doanh nghiệp, áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.
🎯🎯🎯 Tỷ lệ rút vốn khỏi quỹ ASBF so với các Quỹ đầu tư trái phiếu còn lại trên thị trường ngành Quỹ ở mức khá thấp. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy ASBF đang trở thành một kênh đầu tư gia tăng thu nhập cố định hiệu quả và an toàn cho nhà đầu tư dù trong bất kỳ giai đoạn nào của thị trường.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ