Bài viết

Tổng hợp các điểm tin thị trường, tin tức nội bộ.

Tin đồn Credit SuiSSe trên bờ vực phá sản??

Tin đồn Credit SuiSSe trên bờ vực phá sản, thị trường Việt Nam có chịu ảnh hưởng ??
Nội dung :
1- Credit Suisse là ai?
2- Tin đồn phá sản
3- Ảnh hưởng đối với thị trường Việt Nam
Cùng xem chi tiết tại đây

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ