Tuyển dụng
Amber Capital tạo sự khác biệt khi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng vì khách hàng là nguồn động lực để chúng tôi phát triển lớn mạnh hơn
Nhân viên kiểm toán

Nơi làm việc

Hà Nội

Cấp bậc

Nhân viên

Hình thức

Nhân viên

Kinh nghiệm

1 - 3 năm

Mức lương

Thỏa thuận

Ngành nghề

Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Hạn chót nhận hồ sơ

25/11/2022

Hướng dẫn ứng tuyển

-Điểm file thông tin ứng viên theo mẫu của AFM
-Chọn nút nộp đơn trên website
-Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của ngân hàng
-Lưu ý:

Căn cứ số lượng chưa phù hợp, chất lượng của ứng viên ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện

Phúc lợi
6
Mô tả công việc

-Điểm file thông tin ứng viên theo mẫu của AFM

-Chọn nút nộp đơn trên website

-Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của ngân hàng

-Lưu ý:

Căn cứ số lượng chưa phù hợp, chất lượng của ứng viên ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện

Công việc khác