Bài viết

Tổng hợp các điểm tin thị trường, tin tức nội bộ.

Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber (“Amber Capital”) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc Amber Capital áp dụng Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Amber Capital và Quý Khách hàng, Amber Capital có thể thu thập và xử lỹ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. Amber Capital cam kết bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Amber Capital và Khách hàng.

Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm không giới hạn những nội dung sau:

  • Dữ liệu cá nhân Quý Khách hàng được thu thập;
  • Mục đích thu thâp dữ liệu cá nhân Quý Khách hàng;
  • Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân;
  • Thông tin liên hệ.

Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân có thể được sửa đổi này tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Amber Capital: ambercapital.vn và/hoặc thông báo đến Quý Khách hàng thông qua các hình thức khác mà Amber Capital cho là phù hợp.

Nhấn xem chi tiết: Tại đây

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các vấn đề liên quan khác, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER

–              Địa chỉ: Tầng 1, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

–              SĐT: 02439386222

–              Email: info@ambercapital.vn

Trân trọng thông báo!

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ